Dario Vrbanac

Dario Vrbanac

Student sam preddiplomskog studija fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb.
Član sam Hrvatskog zbora fizioterapeuta.
Kao aktivni sudionik te prvi autor rada sudjelovao sam na 18. konferenciji medicinskih sestara i tehničara te 4. konferenciji zdravstvenih profesija.
Područja interesa su mi neurofizioterapija djece i odraslih te kardiološka fizioterapija i rehabilitacija djece i odraslih.
Završio sam Kinesiotaping tečaj KT1 i KT2 razine.