Ivana Glavač

Ivana Glavač

Ivana Glavač majka je dječaka Jana koji boluje od Dravet sindroma, a informacije u tekstu prikupljene su u sklopu njezine borbe da dođe do što iscrpnijih informacija o ovoj teškoj bolesti i tako pomogne svome sinu, ali i ostalim roditeljima čija djeca boluju od teške mioklone epilepsije.