Marta Dugonjić

Sediment urina – čitanje nalaza

Bitna komponenta urinokulture je i mikroskopska analiza sedimenta urina, nastao centrifugiranjem urina i taloženjem stanica, kristala, cilindara ili potencijalnih mikroorganizama. Ovisno o […] VIDI VIŠE