Tina Piskač

Tina Piskač

Studentica šeste godine Medicinskog fakulteta u Zagrebu.


Članica Studentske sekcije za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata te Studentske sekcije za ginekologiju i opstetriciju.


Jedno vrijeme je bila i aktivan član CroMSIC-a te sudjelovala kao volonter na brojnim javnozdravstvenim akcijama.


Odradila je edukaciju te kao predavač držala nastavu u srednjim školama na temu reproduktivnog zdravlja, spolno odgovornog ponašanja i zaštite od spolno prenosivih bolesti.


Područje interesa: ginekologija i opstetricija, interna medicina