Persen Noć obložene tablete – Upute o lijeku

Saznajte kako koristiti ……. – opis, primjena, doziranje, mjere opreza, nuspojave, napomene.Persen Noć obložene tablete

odoljenov suhi ekstrakt, vodenoalkoholni

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili se osjećate lošije nakon 14 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Persen Noć i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Persen Noć
 3. Kako uzimati Persen Noć
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Persen Noć
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Persen Noć i za što se koristi

Persen Noć je biljni lijek koji se koristi za ublažavanje poremećaja spavanja (kao što su nesanica ili poteškoće kod uspavljivanja) i blagih simptoma živčane napetosti (kao što su psihička napetost, nemir i razdražljivost).

Obratite se liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon kontinuiranog uzimanja lijeka Persen Noć tijekom 14 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Persen Noć

Nemojte uzimati Persen Noć:

 • ako ste alergični na odoljenov ekstrakt ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Persen Noć.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se davati Persen Noć adolescentima i djeci mlađoj od 12 godina zbog nedostatnog iskustva u toj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Persen Noć

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove,
uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Nemojte uzimati ovaj lijek istovremeno s drugim lijekovima koji se koriste za smirenje ili za olakšavanje nervoze bez odobrenja i nadzora Vašeg liječnika.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Nije poznato da li se sastojci odoljenovog korijena izlučuju u majčino mlijeko. Zbog nedovoljno
podataka nemojte uzimati Persen Noć tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Persen Noć može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Ukoliko lijek tako utječe na
Vas ne smijete upravljati vozilima ili strojevima.

Persen Noć sadrži saharozu
Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.
3. Kako uzimati Persen Noć

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Adolescenti stariji od 12 godina, odrasli i starije osobe

Preporučena doza je:

 • za ublažavanje blagih simptoma živčane napetosti – 1 tableta do najviše 3 puta na dan
 • za ublažavanje poremećaja spavanja, 1 tableta pola sata do sat vremena prije odlaska na spavanje, uz prethodno uzetu dozu ranije tijekom večeri ako je potrebno.

Maksimalna dnevna doza: 4 tablete.

Način primjene

Tablete Persen Noć progutajte cijele s dovoljno hladne tekućine, po mogućnosti s čašom hladne vode. Obložene tablete trebaju se progutati cijele, ne smiju se lomiti ni žvakati zbog neugodnog mirisa i okusa odoljenovog ekstrakta.

Trajanje primjene
Zbog postupnog početka djelovanja, odoljenov korijen nije pogodan za akutno liječenje blage živčane napetosti i poremećaja spavanja. Da bi se postigao optimalni učinak liječenja, preporučuje se neprekidno korištenje tijekom 2 do 4 tjedna.

Primjena u djece

Ne preporučuje se davati ovaj lijek djeci mlađoj od 12 godina, zbog nedostataka odgovarajućih podataka.

Ako uzmete više lijeka Persen Noć nego što ste trebali
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka od preporučene, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ako ste odjednom uzeli više tableta (10 tableta i više), možete osjetiti umor, grčeve u trbuhu, stezanje u prsima, ošamućenost, drhtanje ruku i proširene zjenice. Ovi simptomi obično nestaju unutar 24 sata.

Ako ste zaboravili uzeti Persen Noć
Ako ste propustili dozu ne brinite, nastavite uzimati uobičajenu dozu prema uobičajenom rasporedu.
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Persen Noć

Ovaj lijek možete prestati uzimati bilo kada.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Zabilježene su sljedeće nuspojave, ali njihova učestalost ne može se odrediti iz dostupnih podataka:

Prestanite uzimati Persen Noć ako se jave nuspojave.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Persen Noć

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza „Rok valjanosti/EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Što Persen Noć sadrži

Djelatna tvar je odoljenov suhi ekstrakt, vodenoalkoholni.
Svaka obložena tableta sadrži 445 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Valeriana officinalis L.s.l., radix (odoljenov korijen) (3–6 : 1), ekstrakcijsko otapalo: etanol 70 % V/V.
Drugi sastojci su: Jezgra tablete: maltodekstrin, koloidni, bezvodni silicijev dioksid, mikrokristalična celuloza, magnezijev stearat, precipitirani silicijev dioksid
Ovojnica tablete: talk, saharoza, kalcijev karbonat (E170), arapska guma osušena raspršivanjem, titanijev dioksid (E171), šelak, teški kaolin, rafinirano ricinusovo ulje, makrogol 6000.

Kako Persen Noć izgleda i sadržaj pakiranja

Svako pakiranje može sadržavati: 15, 30, 45 i 60 tableta.
Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.
Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač
Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
Wiewelhove GmbH, Dörnebrink 19, D-49479 Ibbenbüren, Njemačka
Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:
Bugarska Персен Нощ (Persen Night )
Češka Persen Neo
Estonija Exitress
Latvija Exitress 445 mg apvalkotās tabletes
Litva Persuno 445 mg dengtos tabletės
Mađarska Persen Valeriana 445 mg bevont tabletta
Nizozemska Valeriaan Sandoz, omhulde tabletten
Poljska Persen Noc
Rumunjska Perseval drajeuri
Slovenija Persenosan obložene tablete
Slovačka PERSENOX

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.
Ova uputa je zadnji puta revidirana u srpnju 2016

Preuzmite članak i pročitajte ga kasnije:   PDF

Ocjena članka:

0 / 5   0
Facebooktwitterpinterestmail
19-10-2016
Ove upute su ilustrativnog karaktera- moguće je da nisu potpune i da nisu u najnovijoj verziji. Ukoliko koristite lijek, držite se uputa Vašeg liječnika ili ljekarnika. Baza lijekova dostupna je na stranici Halmed.hr

NAJČITANIJI TEKST DANAS:

Najčitanije:

Poklanjamo vam besplatne E-mail novosti

Vi označite što vas zanima, a mi ćemo se pobrinuti pružiti vam samo korisne informacije.

 Zdravlje  Ljepota  Vege Prehrana  Pokloni
Pojmovi uz članak: persen oblozene tablete, PERSEN NOĆ TABLETE, oblozene tablete persen, vodenoalkoholni ekstrakt, valeriaan tablete, Persen za noć, persen upute, persen sandoz tabletta, persen noc upute, persen noć recept,