Torendo (1mg) – Uputa o lijeku

Torendo 1 mg filmom obložene tablete Torendo 2 mg filmom obložene tablete Torendo 3 mg filmom obložene tablete Torendo 4 mg filmom obložene tablete risperidon

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Ova uputa sadrži:

 1. Što je Torendo i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Torendo
 3. Kako uzimati Torendo
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Torendo
 6. Dodatne informacije

1. Što je Torendo i za što se koristi

Djelatna tvar u Torendo filmom obloženim tabletama je risperidon koji pripada skupini antipsihotika.

Torendo se koristi za:

 • liječenje shizofrenije, bolesti pri kojoj možete vidjeti, čuti ili osjećati stvari koje nisu stvarno oko vas, vjerovati u stvari koje nisu istinite ili osjećati neobičnu sumnjičavost ili zbunjenost.
 • liječenje manije, bolesti pri kojoj se možete osjećati vrlo uzbuđeni, ushićeni, uznemireni, oduševljeni ili pretjerano aktivni. Manija nastupa u okviru bolesti koja se naziva “bipolarni poremećaj”.
 • kratkotrajno liječenje (do 6 tjedana) dugotrajne agresivnosti u osoba s Alzheimerovom demencijom, koji sami sebi ili drugima nanose ozljede. Prije toga potrebno je provesti liječenje koje ne uključuje lijekove.
 • kratkotrajno liječenje (do 6 tjedana) dugotrajne agresivnosti u djece starije od 5 godina s intelektualnim smetnjama i adolescenata s poremećajem ponašanja.

2. Prije nego počnete uzimati Torendo

Nemojte uzimati Torendo

 • ako ste alergični na risperidon ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Ako niste sigurni što se od navedenog odnosi na vas, upitajte svog liječnika ili ljekarnika prije nego počnete uzimati Torendo.

Budite posebno oprezni s Torendom

Prije uzimanja Torenda savjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom:

 • ako imate problema sa srcem kao što su nepravilan srčani ritam ili ako ste skloni niskom krvnom tlaku ili ako uzimate lijekove za sniženje krvnog tlaka. Torendo može uzrokovati sniženje krvnog tlaka. Možda će kod Vas biti potrebno prilagoditi dozu lijeka.
 • ako imate bilo koji od faktora rizika za razvoj moždanog udara, poput visokog krvnog tlaka, bolesti srca ili poremećaja krvnih žila u mozgu,
 • ako ste nekada imali nekontrolirane pokrete jezika, usana ili lica,
 • ako ste nekada imali neuroleptički maligni sindrom (poremećaj sa simptomima kao što su povišena tjelesna temperatura, mišićna ukočenost, pojačano znojenje, smanjena razina svijesti),
 • ako imate Parkinsonovu bolest ili demenciju,
 • ako imate šećernu bolest,
 • ako imate epilepsiju,
 • ako ste muškarac i ako ste bilo kada imali produljenu ili bolnu erekciju,
 • ako imate poremećaj u regulaciji tjelesne temperature,
 • ako imate problema s bubrezima,
 • ako imate problema s jetrom,
 • ako imate previsoku razinu hormona prolaktina u krvi ili imate tumor koji je možda ovisan o prolaktinu,
 • ako ste Vi ili netko drugi u Vašoj obitelji imali u povijesti bolesti krvne ugruške, budući da su antipsihotici povezani s nastankom krvnih ugrušaka.

Ako niste sigurni odnosi li se bilo što prethodno navedeno na vas, prije uzimanja Torenda razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Torendo može biti uzrok povećanja tjelesne mase. Značajno povećanje tjelesne mase može negativno utjecati na Vaše zdravlje. Vaš liječnik mora redovito kontrolirati Vašu tjelesnu masu.

Budući da je u bolesnika koji uzimaju Torendo zabilježen dijabetes (šećerna bolest) ili pogoršanje već postojećeg dijabetesa, Vaš liječnik bi trebao kontrolirati znakove koji upućuju na visoki šećer u krvi. U bolesnika s već postojećim dijabetesom, trebalo bi redovito nadzirati razinu glukoze u krvi.

Stariji bolesnici s demencijom

U starijih bolesnika s demencijom postoji povećan rizik od moždanog udara. Ne biste trebali uzimati risperidon ako imate demenciju uzrokovanu moždanim udarom.

Tijekom liječenja risperidonom potrebne su česte liječničke kontrole.

Potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć ukoliko Vi ili Vaš njegovatelj primijetite iznenadnu promjenu mentalnog stanja, iznenadnu slabost ili utrnutost lica, ruku ili nogu, osobito na jednoj strani tijela, nerazgovijetan govor, čak i ako se radi o kratkotrajnim promjenama, jer to mogu biti znakovi moždanog udara.

Djeca i adolescenti

Prije početka liječenja poremećaja ponašanja, potrebno je isključiti ostale uzroke agresivnog ponašanja.

Ako se tijekom liječ enja s risperidonom pojavi umor, promjena vremena uzimanja lijeka može poboljšati poteškoće s pažnjom.

Liječnik će možda izmjeriti Vašu tjelesnu masu ili tjelesnu masu Vašeg djeteta prije početka liječenja, te će redovito kontrolirati tjelesnu masu tijekom liječenja.

Drugi lijekovi i Torendo

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Posebno je važno reći svom liječniku ili ljekarniku ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

 • lijekove za smirenje koji djeluju na mozak, poput lijekova za smirenje (benzodiazepini) ili neke lijekove protiv boli (opijati), lijekove za ublažavanje simptoma alergije (neki antihistaminici) jer risperidon može pojačati sedativni učinak navedenih lijekova,
 • lijekove koji mogu izmijeniti električnu aktivnost srca, poput lijekova protiv malarije, lijekovi protiv poremećaja srčanog ritma kao što je kinidin, lijekova protiv alergije (antihistaminici), nekih antidepresiva ili drugih lijekova za liječenje mentalnih bolesti,
 • lijekove koji usporavaju srčani ritam,
 • lijekove koji snižavaju razinu kalija u krvi (neki diuretici),
 • ove za sniženje povišenog krvnog tlaka. Torendo može sniziti krvni tlak.
 • lijekove za liječenje Parkinsonove bolesti (kao što je levodopa),
 • diuretike (lijekovi koji potiču mokrenje) koji se koriste kod problema sa srcem ili kod oticanja dijelova tijela zbog nakupljanja viška tekućine (kao što su furosemid ili klorotiazid). Ako se Torendo uzima sam ili zajedno s furosemidom, može povećati rizik od moždanog udara ili smrti u starijih bolesnika s demencijom.

Sljedeći lijekovi mogu smanjiti učinak risperidona:

 • rifampicin (lijek za liječenje nekih infekcija),
 • karbamazepin, fenitoin (lijekovi za liječenje epilepsije),

Ako počnete ili prestanete uzimati neke od ovih lijekova, možda će biti potrebno prilagoditi dozu risperidona.

Sljedeći lijekovi mogu pojačati učinak risperidona:

 • kinidin (koristi se za liječenje nekih srčanih bolesti),
 • antidepresivi poput paroksetina, fluoksetina te triciklički antidepresivi,
 • lijekovi poznati kao beta blokatori (koriste se za snižavanje visokog krvnog tlaka),
 • fenotijazini (koriste se za liječenje psihoza ili za smirenje),
 • cimetidin, ranitidin (smanjuju količinu kiseline u želucu).

Ako počnete ili prestanete uzimati neke od ovih lijekova, možda će biti potrebno prilagoditi dozu risperidona.

Ako niste sigurni odnosi li se bilo što prethodno navedeno na Vas, prije uzimanja Torenda razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Uzimanje hrane i pića s Torendom

Ovaj lijek možete uzimati s hranom ili bez hrane. Tijekom liječenja Torendom potrebno je izbjegavati konzumiranje alkohola.

Trudnoća i dojenje

Razgovarajte sa svojim liječnikom prije uzimanja Torenda ako ste trudni, planirate trudnoću ili dojite. Vaš će liječnik odlučiti možete li koristiti lijek.

U novorođenčadi čije su majke uzimale risperidon u zadnjem tromjesečju (posljednja tri mjeseca trudnoće) trudnoće, zabilježene su nuspojave poput drhtavice, ukočenosti mišića i/ili slabost mišića, pospanost, uznemirenost, problemi s disanjem i poteškoće pri hranjenju. Ako se u Vašeg djeteta javi bilo koji od ovih simptoma, potrebno je obratiti se liječniku.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Omaglica, umor i problemi s vidom mogu se pojaviti tijekom liječenja Torendom. Nemojte voziti, koristiti bilo kakav alat niti raditi na strojevima prije nego što o tome razgovarate sa svojim liječnikom.

Ostala upozorenja

Torendo sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Torendo

Liječenje shizofrenije

Odrasli

 • Uobičajena početna doza je 2 mg dnevno, a drugoga dana se može povećati na 4 mg dnevno.
 • Vaš liječnik može prilagoditi dozu ovisno o vašem odgovoru na liječenje.
 • Većini bolesnika će najbolje odgovarati dnevna doza Torenda između 4 i 6 mg.
 • Ukupna dnevna doza se može uzimati jednom dnevno ili podijeliti u dvije doze dnevno. Liječnik će Vam reći što je najbolje za Vas.

Starije osobe

 • Uobičajena početna doza je 0,5 mg dva puta dnevno.
 • Liječnik zatim može postupno povisiti dozu na 1 mg do 2 mg dva puta dnevno.
 • Liječnik ć Vam reći što je najbolje za Vas.

Djeca i adolescenti

 • Djeca i adolescenti mlađi od 18 godina ne smiju uzimati Torendo za liječenje shizofrenije.

Liječenje maničnih epizoda u bipolarnom poremećaju

Odrasli

 • Uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno.
 • Liječnik može zatim postupno prilagođavati dozu, ovisno o Vašem odgovoru na liječenje.
 • Većini bolesnika će najbolje odgovarati dnevna doza Torenda Q-Tab između1 i 6 mg jednom dnevno.

Starije osobe

 • Uobičajena početna doza je 0,5 mg dva puta dnevno.
 • Liječnik zatim može postupno prilagođavati dozu do konačne doze od 1 mg do 2 mg dva puta dnevno, ovisno o Vašem odgovoru na liječenje.

Djeca i adolescenti

 • Djeca i adolescenti mlađi od 18 godina ne smiju uzimati Torendo za liječenje bipolarne manije.

Liječenje dugotrajne agresivnosti u osoba s Alzheimerovom demencijom

Odrasli (uključujući i starije osobe)

 • Uobičajena početna doza je 0,25 mg dva puta dnevno.
 • Liječnik može zatim postupno prilagođavati dozu, ovisno o Vašem odgovoru na liječenje.
 • Većini bolesnika će najbolje odgovarati dnevna doza od 0,5 mg dva puta dnevno. Neki bolesnici će možda trebati 1 mg dva puta dnevno.
 • Liječenje bolesnika s Alzheimerovom demencijom ne smije trajati dulje od 6 tjedana.

Liječenje poremećaja ponašanja u djece i adolescenata

Doziranje ovisi o tjelesnoj masi djeteta:

Za djecu koja imaju manje od 50 kg

 • Uobičajena početna doza je 0,25 mg jednom dnevno.
 • Doza lijeka može se povisiti svaki drugi dan za 0,25 mg dnevno.
 • Uobičajena doza održavanja je 0,25 mg do 0,75 mg jednom dnevno.

Za djecu koja imaju 50 kg ili više

 • Uobičajena početna doza je 0,5 mg jednom dnevno.
 • Doza lijeka može se povisiti svaki drugi dan za 0,5 mg dnevno.
 • Uobičajena doza održavanja je 0,5 mg do 1,5 mg jednom dnevno.

Liječenje bolesnika s poremećajem ponašanja ne smije trajati dulje od 6 tjedana.

Djeca mlađa od 5 godina ne smiju uzimati Torendo za liječenje poremećaja ponašanja.

Osobe s oštećenjem funkcije bubrega ili jetre

Neovisno o bolesti koja se liječi, sve početne i kasnije doze risperidona treba prepoloviti. Povećanje doze u ovih bolesnika treba se odvijati sporije.

Risperidon treba primjenjivati uz oprez u ovoj skupini bolesnika.

Kako uzeti Torendo

Uvijek uzmite Torendo točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Vaš liječnik će Vam savjetovati koliko lijeka trebate uzimati i kroz koje razdoblje. To će ovisiti o Vašem stanju, koje je drugačije u svakog pojedinog bolesnika. Količina lijeka koju trebate uzeti objašnjena je u prethodnom dijelu Upute, ‘Koliko lijeka uzeti’.

Tabletu trebate progutati s vodom.

Ako uzmete više Torenda nego što ste trebali

 • Odmah posjetite svog liječnika. Uzmite kutiju lijeka sa sobom.
 • U slučaju predoziranja možete osjetiti sljedeće: pospanost, umor, neuobičajene pokrete tijela, poteškoće sa stajanjem i hodanjem, omaglicu zbog niskog krvnog tlaka, poremećen srčani ritam ili napadaje.

Ako ste zaboravili uzeti Torendo

 • Ako zaboravite uzeti dozu lijeka, uzmite je odmah kada se sjetite. Međutim, ukoliko je uskoro vrijeme za uzimanje sljedeće doze, preskočite uzimanje propuštene doze lijeka te nastavite s uobičajenim ritmom uzimanja lijeka. Ako ste propustili uzeti dvije ili više doza lijeka, kontaktirajte svoga liječnika.

Nemojte uzeti dvostruku dozu (dvije doze odjednom) kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu lijeka.

Ako prestanete uzimati Torendo

Nemojte prestati uzimati lijek, osim u slučaju ako Vam to ne preporuči liječnik jer vam se simptomi bolesti mogu vratiti. Ako Vaš liječnik odluči da trebate prestati uzimati ovaj lijek, Vaša će doza biti postupno smanjivana tijekom nekoliko dana.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave.

Odmah obavijestite svog liječnika ako:

 • dođe do razvoja krvnih ugrušaka u venama, osobito nogu (simptomi uključuju oteklinu, bol i crvenilo nogu), jer ti ugrušci mogu putovati krvnim žilama do pluća uzrokujući bol u prsima i otežano disanje. Ako osjetite nešto od navedenog, odmah potražite liječničku pomoć.
 • bolujete od demencije i osjetite iznenadnu promjenu mentalnog stanja ili iznenadnu slabost ili obamrlost lica, ruku ili nogu, osobito na jednoj strani tijela, ili nerazgovijetan govor, čak i ako traje kratko. To mogu biti znakovi moždanog udara.
 • dobijete povišenu tjelesnu temperaturu, mišićnu ukočenost, pojačano znojenje ili sniženu razinu svijesti (poremećaj koji se naziva neuroleptički maligni sindrom). U tom slučaju je potrebno hitno liječenje.
 • imate produljenu ili bolnu erekciju (prijapizam). Također je potrebno hitno liječenje.
 • osjetite nekontrolirane ritmičke pokrete jezika, usana ili lica. Možda će biti potrebno prekinuti liječenje risperidonom.

Tijekom uzimanja risperidona zabilježene su sljedeće nuspojave:

Vrlo česte nuspojave (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika):

 • Ovaj medicinski pojam uključuje mnoge simptome. Svaki pojedini simptom javlja se u manje od 1 na 10 osoba. Parkinsonizam uključuje: prekomjerno lučenje sline, mišićno-koštanu ukočenost, slinjenje, iznenadno trzanje kod savijanja udova, usporene, smanjene ili otežane tjelesne pokrete, bezizražajnost lica, mišićnu napetost, ukočenost vrata, mišićnu ukočenost, male ubrzane korake uz nedostatak normalnih pokreta ruku tijekom hoda, ustrajno treptanje kao odgovor na lupkanje na čelo (abnormalni refleks).
 • Glavobolja, poteškoće uspavljivanja ili održavanja sna.

Česte nuspojave (javljaju se u 1 do 10 na 100 bolesnika):

 • Omamljenost, umor, nemir, nemogućnost mirnog sjedenja, razdražljivost, tjeskoba, pospanost, omaglica, poremećaj pažnje, osjećaj iscrpljenosti, poremećaj spavanja.
 • Povraćanje, proljev, zatvor, mučnina, povećani apetit, bol ili nelagoda u trbuhu, grlobolja, suha usta.
 • Porast tjelesne mase, povišenje tjelesne temperature, smanjen apetit.
 • Poteškoće disanja, infekcija pluća (upala pluća), gripa, infekcija dišnih putova, zamućen vid, začepljenost nosa, krvarenje iz nosa, kašalj.
 • Infekcija mokraćnog sustava, mokrenje u krevetu.
 • Grčevi mišića, nevoljni pokreti lica, ruku ili nogu, bol u zglobovima, bol u leđima, oticanje ruku i nogu, bol u rukama i nogama.
 • Osip, crvenilo kože.
 • Ubrzani srčani ritam, bol u prsima.
 • Povišene vrijednosti hormona prolaktina u krvi.

Manje česte nuspojave (javljaju se u više od 1 do 10 na 1000 bolesnika):

 • Pojačano pijenje vode, nemogućnost zadržavanja stolice, žeđ, vrlo tvrda stolica, promuklost ili poremećaj glasa.
 • Šećerna bolest, povišen šećer u krvi
 • Infekcija pluća uzrokovana udisanjem hrane kroz dišne putove, infekcija mokraćnog mjehura, konjuktivitis, infekcija sinusa, virusne infekcije, infekcija uha, infekcija krajnika, potkožna infekcija, infekcija oka, infekcija želuca, iscjedak iz oka, gljivična infekcija noktiju.
 • Poremećaj provođenja električnih impulsa u srcu, pad krvnog tlaka u uspravnom položaju, snižen krvni tlak, osjećaj omaglice nakon promjene položaja tijela, promjene u elektrokardiogramu (EKG), poremećen srčani ritam, osjećaj lupanja srca, povišen ili snižen broj otkucaja srca.
 • Nemogućnost zadržavanja mokraće, bol pri mokrenju, češće mokrenje.
 • Smetenost, poremećaj pažnje, sniženo stanje svijesti, učestalo spavanje, nervoza, povišeno raspoloženje (manija), manjak energije i interesa.
 • Povišeni enzimi jetre, smanjen broj bijelih krvnih stanica, snižena vrijednost hemoglobina ili crvenih krvnih stanica (anemija), povećan broj eozinofila (posebna vrsta bijelih krvnih stanica), povišena razina kreatinin fosfokinaze u krvi, smanjen broj trombocita (krvne stanice koje pomažu zaustavljanje krvarenja), povišena razina masnoća (kolesterol i trigliceridi) u krvi.
 • Slabost mišića, bol u mišićima, bol u uhu, bol u vratu, oticanje zglobova, neprirodno držanje, ukočenost zglobova, mišićno-koštana bol u prsima, nelagoda u prsima.
 • Oštećenja kože, kožni poremećaj, suha koža, intenzivan svrbež kože, akne, gubitak kose, upala kože uzrokovana grinjama, promjena boje kože, zadebljanje kože, crvenilo praćeno osjećajem užarenosti, smanjena osjetljivost kože na bol ili dodir, upala masne kože.
 • Izostanak menstruacije, seksualna disfunkcija, erektilna disfunkcija, poremećaj ejakulacije, iscjedak iz dojki, povećanje dojki u muškaraca, smanjena seksualna želja, nepravilne menstruacije, vaginalni iscjedak.
 • Nesvjestica, poremećaj hoda, tromost, smanjen apetit koji dovodi do pothranjenosti i smanjene tjelesne mase, opća nelagoda, poremećaj ravnoteže, alergija, otekline, poremećaj govora, zimica, poremećena koordinacija, poremećaj okusa.
 • Bolna preosjetljivost na svjetlo, pojačani dotok krvi u oko, oticanje očiju, suho oko, pojačano suzenje.
 • Poremećaj dišnih putova, zastoj na plućima, pucketajući zvuk u prsima, zastoj u dišnim putovima, poteškoće govora, poteškoće gutanja, kašalj s iskašljavanjem, pucketav/piskav zvuk tijekom disanja, bolest nalik gripi, začepljenost sinusa.
 • Neodgovaranje na podražaj, gubitak svijesti, iznenadno oticanje usnica i očiju s poteškoćama disanja, iznenadan osjećaj slabosti ili obamrlost lica, ruku ili nogu, posebno ako se radi o jednoj strani ili nerazumljiv govor koji traje kraće od 24 sata (to su znakovi moždanog udara ili prolaznih ishemijskih ataka – malih moždanih udara), nevoljni pokreti lica, ruku ili nogu, zvonjenje u ušima, oticanje lica.
 • Nemogućnost mokrenja ili nepotpuno pražnjenje mokraćnog mjehura.

Rijetke nuspojave (javljaju se u 1 do 10 na 10 000 bolesnika):

 • Nemogućnost postizanja orgazma, poremećaj menstruacije.
 • alergija na lijek, hladnoća u rukama i nogama, oticanje usana, upala usana.
 • Povišen očni tlak, smanjena oštrina vida, naslage na rubovima vjeđa, kolutanje očima.
 • Manjak emocija.
 • Promjene stanja svijesti s povišenom tjelesnom temperaturom i grčenjem mišića, oticanje po cijelom tijelu, sindrom ustezanja, snižena tjelesna temperatura.
 • Brzo i plitko disanje, poteškoće s disanjem tijekom spavanja, kronična upala srednjeg uha.
 • Začepljenje crijeva.
 • Smanjen dotok krvi u mozak.
 • Smanjenje broja bijelih krvnih stanica, nepravilno izlučivanje hormona koji kontrolira količinu mokraće.
 • Razgradnja mišićnih vlakana i bol u mišićima (rabdomioliza), poremećaj pokreta.
 • Nevoljno drhtanje glave.
 • Koma zbog nekontrolirane šećerne bolesti.
 • Žutilo kože i očiju (žutica).
 • Upala gušterače.
 • Snižen šećer u krvi.

Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10000 bolesnika)

 • Po život opasne komplikacije nekontrolirane šećerne bolesti.

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • Teška alergijska reakcija koja rezultira poteškoćama disanja i šokom.
 • Nedostatak granulocita (vrsta bijelih krvnih stanica koje pomažu protiv infekcija).
 • Produljena i bolna erekcija.
 • Opasno pojačani unos vode.

Injekcije risperidona s dugotrajnim djelovanjem

Sljedeće nuspojave bile su prijavljene pri korištenju injekcija risperidona s dugotrajnim djelovanjem. Iako niste uzimali injekcije risperidona s dugotrajnim djelovanjem, osjetite li bilo što od sljedećeg razgovarajte sa svojim liječnikom:

 • infekcija crijeva
 • apsces ispod kože, osjećaj bockanja ili utrnulost kože, upala kože
 • smanjeni broj bijelih krvnih stanica koje pomažu protiv bakterijske infekcije
 • depresija
 • konvulzije
 • treptanje oka
 • osjećaj vrtnje ili ljuljanja
 • spori otkucaji srca, visok krvni tlak
 • zubobolja, grč jezika
 • bol u stražnjici
 • smanjenje tjelesne mase

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Torendo

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Torendo sadrži

 • Djelatna tvar je risperidon. Svaka filmom obložena tableta sadrži 1 mg, 2 mg, 3 mg ili 4 mg risperidona.
 • Drugi sastojaci (pomoćne tvari) su laktoza hidrat; celuloza, prah; celuloza, mikrokristalična; karmelozanatrij, umrežena; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; natrijev laurilsulfat i magnezijev stearat u jezgri.
 • Drugi sastojaci (pomoćne tvari) u film ovojnici za 1 mg filmom obložene tablete su: hipromeloza; titanijev dioksid (E171); talk i propilenglikol.
 • Drugi sastojaci (pomoćne tvari) u film ovojnici za 2 mg filmom obložene tablete su: hipromeloza; titanijev dioksid (E171); talk; propilenglikol; željezov oksid, crveni (E172) i željezov oksid, žuti (E172).
 • Drugi sastojaci (pomoćne tvari) u film ovojnici za 3 mg filmom obložene tablete su: hipromeloza; titanijev dioksid (E171); talk; propilenglikol i boja Quinoline Yellow (E104).
 • Drugi sastojaci (pomoćne tvari) u film ovojnici za 4 mg filmom obložene tablete su: hipromeloza; titanijev dioksid (E171); talk; propilenglikol; boje Quinoline Yellow (E104) i Indigo Carmine (E132).

Kako Torendo izgleda i sadržaj pakovanja

1 mg filmom obložene tablete su bijele, ovalne, bikonveksne, s razdjelnim urezom na jednoj strani. Razdjelni urez omogućava podjelu tablete na dva jednaka dijela.

2 mg filmom obložene su narančaste, ovalne, bikonveksne, s razdjelnim urezom na jednoj strani. Razdjelni urez omogućava podjelu tablete na dva jednaka dijela.

3 mg filmom obložene su žute, ovalne, bikonveksne, s razdjelnim urezom na jednoj strani. Razdjelni urez omogućava podjelu tablete na dva jednaka dijela.

4 mg filmom obložene su zelene, ovalne, bikonveksne, s razdjelnim urezom na jednoj strani. Razdjelni urez omogućava podjelu tablete na dva jednaka dijela.

Torendo je dostupan u blisterima po 10 filmom obloženih tableta, a svaka kutija sadrži ukupno 20, 30 ili 60 filmom obloženih tableta.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o alzheimerovoj bolesti u sljedećim tekstovima:

Ocjenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: torendo 1 mg, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Torendo (1mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.