Obiteljska medijacija – glavni ciljevi i faze procesa

Obiteljska-medijacija

Obiteljska medijacija je metoda rješavanja problema oko spornih tema između članova obitelji.  Problemi se rješavaju pregovaranjem i olakšavanjem komunikacije među članovima obiteljima u kojem im pomaže medijator, odnosno treća osoba.

Medijator pokušava pomoći identificirati problem, potrebe, brige i strahove koji su se pojavili oko sporne teme. Na taj način se pokušava osmisliti prihvatljiva rješenja za obje strane kako bi se postigao kompromis.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Sukobi

Obiteljska medijacija – glavni ciljevi

Glavni cilj obiteljske medijacije je osnažiti ljude u sukobu kako bi riješili svoje probleme te pomoći suprotnim stranama pronaći zajednički sporazum oko određenog spornog sadržaja.

Obiteljska medijacija je kratkotrajan proces u kojemu medijator pokušava pronaći odgovarajuće rješenje za sve uključene strane oko određenog problema.

Glavna tehnika obiteljske medijacije je pregovaranje pri čemu sudionici sukoba zajedno pokušavaju kontrolirati proces i ishod rješavanja sukoba. Cilj pregovaranja je postizanje zajedničkog sporazuma i pomirbe između članova obitelji koji imaju različite strane oko određenog sukoba.

Obiteljska medijacija – faze procesa

Obiteljska medijacija ima strogo određene faze procesa koje su ponajviše važne za obiteljske medijatore. Svaka faza ima svoju svrhu koja bi trebala biti postignuta prije prelaska u iduću fazu.

Faze obiteljske medijacije su:

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
 • faza pripreme – upoznavanje sa sadržajem sukoba, priprema prostorije i potrebnog materijala,
 • faza uvoda – upoznavanje i razjašnjavanje uloga prisutnih, uspostavljanje pozitivne atmosfere, pravila i načina rada,
 • faza priče – iskazivanje svih činjenica i osjećaja koji su se pojavljivali i još postoje u sukobu te postizanje razumijevanja i slušanja druge strane o izrečenom; definiranje liste zajedničkih problema,
 • faza rješavanja problema – pronalaženje različitih rješenja i odabir onoga koji najbolje zadovoljava potrebe i interese svih strana,
 • faza sporazuma – jasan dogovor o provedbi odabranog rješenja.

Obiteljski-problemi

Za što je potrebna obiteljska medijacija?

Sukobi su prisutni u svim područjima ljudskog djelovanja. Njihova pojava je često iznenadna, a posljedice su ponekad toliko razarajuće da ih je nemoguće zaustaviti. Problemi se javljaju na društvenoj, obiteljskoj i individualnoj razini, a njihovo rješavanje ponekad može biti jako teško.

Neke situacije u kojima je korisna primjena obiteljske medijacije su:

 • primopredaja djece,
 • razvod braka,
 • odnosi u užoj i široj obitelji,
 • raspodjela obiteljske imovine,
 • smrt člana obitelji,
 • neplodnost i posvojenje,
 • odnosi novih partnera s djecom,
 • odluke o brizi o članovima obitelji koji ne mogu samostalno živjeti,
 • suživot više generacija u obitelji,
 • odgoj adolescenata.

Postoje još mnoge različite situacije koje mogu prouzročiti probleme i poteškoće u obiteljskim odnosima, a obiteljska medijacija je svakako metoda koja u rješavanju takvih problema može pomoći.

Kada se koristi obiteljska medijacija?

Metoda obiteljske medijacije se koristi kako bi se razriješili različiti obiteljski sukobi, a njezina primjena se preporučuje kako bi se:

 • postigao zajednički sporazum oko spornih pitanja,
 • smanjili sukobi između članova obitelji,
 • poboljšala narušena komunikacija između članova obitelji,
 • ustabilio narušeni odnos između članovi obitelji,
 • smanjili troškovi oko određenih problema (razvod braka, imovinski sukobi itd.),
 • skratilo vrijeme za rješavanje spornih tema.

Problemi-u-obitelji

Kako funkcionira obiteljska medijacija?

Obiteljska medijacija želi olakšati proces pregovaranja za one osobe i situacije sukoba u kojima je neophodna pomoć treće strane, odnosno medijatora.

Medijator nameće okvir susreta te određuje tko će na njemu sudjelovati, gdje će se održati susret, u koje vrijeme, kako će funkcionirati pravila rada i kako će izgledati struktura posredovanja. Proces medijacije je kratkotrajan i ima znatno čvršću strukturu od samog pregovaranja.

Naime, svrha strukture medijacije je dvojaka zato što se nastoji:

 1. omogućiti stranama koje su u sukobu da pregovaraju na način na koji ne bi mogli bez medijatora, kroz pravila rada koja potiču međusobno poštovanje i olakšavaju komunikaciju,
 2. osigurati pravednost i jednakost svih strana u pregovaranju kroz faze posredovanja, korištenjem različitih vrsta i načina posredovanja.

Obiteljska medijacija je dobrovoljan proces koji se može prekinuti u bilo kojem trenutku zato što bilo tko od sudionika medijacije, pa čak i sami medijator, može tražiti prekid medijacije.

Nadalje, obiteljska medijacija je strogo povjerljiva što znači da se bilo kakve pojedinosti s medijacije nikako ne smiju iznositi nikome izvan tog postupka. Iznimka toga pravila su prijetnje životu i zdravlju nekom od sudionika medijacije ili pak zlostavljanje ili zanemarivanje djeteta.

Ako je u obiteljsku medijaciju potrebno uključiti još neku drugu osobu, to je moguće samo ako su se svi članovi medijacije složiti s time.

Obiteljski-medijator

Obiteljska medijacija – razvod

Najčešća je obiteljska medijacija u razvodu braka i raspodjeli obiteljske imovine. Takve situacije su česte teme za obiteljske medijatore zato što se na taj način pokušava izbjeći i smanjiti troškove koje bi prouzročile usluge sudstva i odvjetnika.

Upravo zbog toga se obiteljska medijacija često poistovjećuje s medijacijom prilikom razvoda braka. Međutim, pojam obiteljske medijacije je znatno širi od pojma medijacija prilikom razvoda braka, a odnosi se na sva druga područja obiteljskih sukoba.

Zbog povišene stope razvoda braka i sve većeg broja članova koji traže medijaciju zbog tog problema, medijacija prilikom razvoda braka je označena kao posebna vrsta medijacije upravo zbog svoje specifičnosti i rasprostranjenosti.

Najčešće sporne teme koje se pojavljuju unutar medijacije prilikom razvoda braka su:

 • pitanja skrbništva nad djecom,
 • imovina i financije,
 • financijske naknade i podrška za djecu (alimentacije),
 • odvojeni život prije službenog razvoda,
 • dogovor oko odgoja djece,
 • život poslije razvoda (kontakti i viđanje djece, preseljenje, novi brak itd.).

Razvod-braka

Tko je obiteljski medijator?

Obiteljski medijator je osoba koja je predstavlja treću, neutralnu stranu u rješavanju sukoba. Ona radi na dobrobit svih sudionika medijacije i pokušava postići dogovor koji je prihvatljiv svim stranama u procesu medijacije.

Obiteljski medijator može imati odvojene sastanke sa svakim članom obitelji ako smatra da je to potrebno, a sva saznanja koja uspije dobiti prilikom tih sastanaka i susreta su strogo povjerljiva i ne smiju se spominjati trećim osobama bez odobrenja osobe od koje su saznanja dobivena.

Obiteljski medijatori su najčešće po svom primarnom obrazovanju socijalni radnici, pravnici i psiholozi, odnosno savjetovatelji. 

Obiteljska medijacija – edukacija

Kako bi netko postao obiteljski medijator i kako bi se provela obiteljska medijacija, specijalistički studij iz obiteljske medijacije je nužan. Studijski centar socijalnog rada u Zagrebu svake godine provodi natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij iz obiteljske medijacije. Edukaciju također mogu organizirati organizacije i udruge koje pružaju usluge obiteljske medijacije.

Edukacija za obiteljskog medijatora treba obuhvatiti najmanje 180 sati, a sadržaj edukacije mora uključivati opća znanja o medijaciji (pristup medijaciji, struktura i proces, zadaci medijatora u različitim fazama procesa, osnaživanje sudionika u preuzimanju kontrole nad sukobom kroz dijalog, suradnju i međusobno priznavanje, uloga djece i adolescenata u medijaciji) i specifične medijacijske vještine koje se stječu tijekom superviziranog praktičnog rada kroz 40 sati.

Isto tako, važno je imati određena znanja iz područja psihologije, sociologije, prava i rješavanja sukoba. Nakon uspješno završene edukacije i položenog studija, osoba ulazi u registar obiteljskih medijatora.

Obiteljska medijacija – Zagreb

Udruga socijalnih radnika grada Zagreba i Zagrebačke županije u suradnji s vanjskim suradnicima i obiteljskim medijatorima uz financijsku potporu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom nudi besplatnu obiteljsku medijaciju. Mjesto održavanja obiteljske medijacije je u Zagrebu, a sve detaljne obavijesti i prijave se mogu dobiti pozivom na broj telefona 099/2151-628.

Centar za socijalnu skrb bi također mogao pomoći kod procesa pokretanja obiteljske medijacije, a većina centara ima u sklopu svojih usluga i pomoć obiteljskih medijatora. Upravo te informacije nam govore koliko je rasprostranjena medijacija u Hrvatskoj, ali i koliko je potrebna u današnjem društvu.

Preuzmite članak i pročitajte ga kasnije:   PDF

Ocjena članka:

5 / 5   2
Facebooktwitterpinterestmail
12-04-2018
Foto: Photospin
Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Poklanjamo vam besplatne E-mail novosti

Vi označite što vas zanima, a mi ćemo se pobrinuti pružiti vam samo korisne informacije.

 Zdravlje  Ljepota  Vege Prehrana  Pokloni
Pojmovi uz članak: zadaci medijatora, medijacija edukacija, obiteljska medijacija, medijacija zagreb, obiteljski medijator, obiteljski medijatori, Psihologija braka i obitelji, što je to obiteljska medijacija,