Sve o temi: 

 dijabetes

Pročitajte sve o dijabetesu i saznajte kako poboljšati kvalitetu svog života.

Glucophage tablete (1000mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego počnete uzimati lijek. Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati. Ako imate dodatnih pitanja, […] VIDI VIŠE